Dünya’da Demircilik

Dünya’da Demircilik; Batı literatüründe demirciliğin karşılığı Fransız kökenli bir tanımlama olan ferforje’dir. Sanayi devrimi ile birlikte gelişen teknik imkânlar zanaatkârlara demiri her tür mimari üslup ve tarzla işleme imkânı sağlamıştır. Bu imkânlar sayesinde demirciler, geometrik şekiller, yaprak çiçek dal gibi bitkisel figürler, kıvrımlı motiflerden oluşan son derece estetik barok, rokoko, ampir, art nouveau, art deco tarzı ürünler meydana getirmiştir. Bu çalışmalar sayesinde demircilik sanat seviyesine ulaşmıştır. Ferforje artık merdiven korkulukları ve kapıları ile kiliseleri, şatoları, malikâne ve otelleri; sundurma ve kanopileri ile bina girişlerini; şehir mobilyaları, parmaklıkları ile metro istasyonları ile şehrin cadde ve sokaklarını süsleyen son derece prestijli sanatsal bir yapı malzemesi olarak kabul edilmiştir.

Ferforje sanatının en güzel örnekleri arasında Poitesin ve Flаmbаrd tаrаfındаn yapılan Fransa da Rouen kilisesinin parmaklıkları, Jeanlamоur’un Nаncy nin Stanislas alanı için yaptığı parmaklıkları, Paris askeri okulunun tırabzanları, adliye sarayının demir parmaklıkları ferforje sanatının başyapıtları arasındadır. 1925 Paris Uluslararası Sergisi demirciliğin gelişmesinde önemli bir dönüm noktası olmuştur.

Cold Iron

“Gold is for the mistress—silver for the maid!
Copper for the craftsman cunning at his trade.”
“Good!” said the Baron, a-sitting in his hall,
“But Iron—Cold Iron—is master of them all!”

And so he made rebellion ‘gainst the King his liege,
Camped before his citadel and summoned it to siege—
“Nay!” said the cannoneer on the castle wall,
“But Iron—Cold Iron—shall be master of you all!”

Woe for the Baron and for his knights so strong,
When the cruel cannon-balls laid ’em all along!
He was taken prisoner, he was cast in thrall,
And Iron—Cold Iron—was master of it all!

Yet his King spake kindly (Oh, how kind a Lord!)
“What if I release thee now and give thee back thy sword?”
“Nay!” said the Baron, “please mock not at my fall,
For Iron—Cold Iron—is master of men all.”

“Tears are for the craven, prayers are for the clown—
Halters for the silly neck that cannot keep a crown.”
“As my loss is grievous, so my hope is small,
For Iron—Cold Iron—must be master of men all!”

Yet his King made answer (and few such Kings there be!)
“Here is Bread and here is Wine—sit you sup with me.
Eat and drink in Mary’s Name, the whiles I do recall
How Iron—Cold Iron—can be master of men all!”

He took the Wine and blessed It; He blessed and brake the Bread.
With His own Hands He served Them, and presently He said:
“See! These Hands were pierced with nails outside my city wall
They show Iron—Cold Iron—to be master of men all!

“Wounds are for the desperate, blows are for the strong,
Balm and oil for weary hearts all cut and bruised with wrong.
I forgive thy treason and I redeem thy fall—
For Iron—Cold Iron—must be master of men all!”

“Crowns are for the valiant—sceptres for the bold!
Thrones and powers for mighty men who dare to take and hold.”
“Nay!” said the Baron, kneeling in his hall,
“But Iron—Cold Iron—is master of men all!
Iron, out of Calvary, is master of men all!”

Rudyard Kipling

Dünya’da demircilik, demirden yapılan sanat eserleri, Avrupa’da demircilik, 

 

İdris Savaş