Dövme Demir

Demirin en eski biçimlendirme tekniklerinden biridir. Bu yöntem
malzemenin kesit alanını küçülterek demiri uzatma, toplama, ve kesit alanını büyüterek
demiri kısaltma, bükme, soyma, delme, yarma ve çakma işlemlerinden oluşmaktadır.
Demir filizlerinin kırılarak ufalanması, yıkanması ve odun kömürü ile ergitildikten
sonra ikinci kez kızıl sıcaklığa kadar ısıtılıp el çekiçleriyle dövülerek katışıklıklarından
arındırılması yoluyla yapılan işlemdir.