Ferforje Uygulamaları

Ferforje Bahçe Kapısı
Bahçe Kapısı Uygulamaları
Ferforje Bahçe Kapısı
Ferforje Bina Kapısı
Dış Mekan Ferforje Uygulaması
Ferforje Bina Kapısı
Ferforje Merdiven Korkuluğu
İç Mekan Ferforje Uygulamaları
Ferforje Merdiven Korkuluğu
Ferforje Bahçe Korkuluğu
Sanatsal Ferforje
Ferforje Bahçe Korkuluğu
Ferforje Balkon Korkuluğu
Metal Balkon Korkuluğu
Ferforje Balkon Korkuluğu
Ferforje Pencere Korkuluğu
Ferforje Uygulamaları
Ferforje Pencere Korkuluğu
Ferforje Aksesuarlar
Ferforje Aksesuar Çeşitleri
Ferforje Aksesuarlar
Ferforje Sundurma Kanopi
Ferforje Metal Sanat Atölyesi
Ferforje Sundurma Kanopi
Demircilik sanatının tarihi insanlığın varoluşundan günümüze kadar birçok gelişim evrelerinden geçerek, değişik yapıda malzeme ve teknikte uygulamaları devam etmektedir. Farklı medeniyetlere ait eserler, yapıldığı dönemim ve toplumun karakterini yansıtmakla beraber, ait olduğu toplumun sanata bakışını, geldiği noktayı görebilme adını birer vesika hüviyetindedir. Tarihte büyük medeniyetler kurmuş olan Türkler, sanatın her alanında olduğu gibi geleneksel el sanatlarında da engin bir mirasın sahibidir. Geleneksel Türk Sanatlarından olan demircilik sanatının da temelleri Orta Asya’ya kadar uzanmaktadır. Türklerin tarih sahnesine çıktıkları ilk devirden günümüze kadar geçen zaman diliminde toplumdaki değişik inançların ve kültürlerin etkisiyle farklı temaları içeren süsleme unsurlarını üretmeye başlamışlardır.

İslam’ın kabulünden sonraki dönemde realizmden soyuta doğru yönelmeler başlamış, bu yöneliş özellikle dini mimarideki eserlerde görülmüş, zamanla sivil mimariye doğru yayılmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren tekrar klasik dönem sanat anlayışına yönelmeler başlamış ve devam etmektedir Günümüzde ise toplumların refah seviyesinin yükselmesiyle birlikte mimaride büyük bir artış görülmektedir. Bu artış beraberinde daha modern, dekoratif mekânların talebine ve yapılmasına neden olmuştur. Artan inşa alanları beraberinde yeni sanatkârların sayısını artırmıştır.

Sanatçılar yapmış oldukları eserlerde sadece kendi duygu, bilgi, düşünce, zevk, inanç ve heyecanlarını değil, aynı zamanda yaşadığı toplumun değerlerini dile getirirler. Bu nedenle bir sanat eseri izleyene bir yandan heyecan verirken diğer yandan ait olduğu dönemin insanlarının hayata bakışını, değer yargılarını, kültür ve medeniyetini yansıtır. Bir anlamda sanat eseri ait olduğu toplumun kültür vesikası niteliğindedir.

Anahtar Kelimeler

Ferforje merdiven korkuluğu, metal merdiven modelleri, küpeşte modelleri, modern merdivenler, çelik merdivenler, modern ferforje modelleri ferforje bahçe kapısı, ferforje garaj kapısı, ferforje kapı, ferforje bina kapıları, ferforje giriş kapısı, apartman kapısı, demir kapı modelleri, demir doğrama kapı, ferforje balkon korkulukları, fransız balkon korkuluğu, balkon demir korkuluk, metal balkon korkulukları