Ferforje Bahçe Kapısı

Ferforje bahçe kapısı: Ferforje bahçe Kapıları, tarih boyunca insanoğlunun inanışlarını, geleneklerini, zevk ve karakterlerini yansıtmıştır. Ferforje bahçe Kapısı sürgülü örnekleri de bulunmakla birlikte genellikle çift kanatlıdır. Ferforje bahçe kapısının göbek kısımlarında mekan sahibine ait logo veya simgeler kabartma motifler veya çeşitli bezemeler vardır. Ferforje bahçe kapısının her iki yanında üzerinde kandiller bulunan sütunlar vardır. Bu sütunlar kapıya farklı bir görüntü kazandırır. Ferforje bahçe kapısının üst bölümünde yer alan kemer ve kapı yüzeyinde bulunan göbek uygulamaları barok stilin genel özelliklerini yansıtır niteliktedir. Mekanların iç dekorasyonu ve mimari özellikleri ferforje bahçe kapılarına da yansımıştır. Ferforje kapılarda kullanılan süslemeler, motifler ve şekiller zarif bir görünüme sahiptir. Ferforje kapıların malzemelerinde genel olarak dövme demir kullanılır. Kompozisyonunda bitkisel motifler, stilize edilmiş yapraklar, göbekleri dökme demir kabartmalı semboller bulunmaktadır.

Kapı aracılığıyla “mahremiyetimizi sağlayabilmek için, tehlikeli, saldırgan, gürültülü, çirkin veya daha basit olarak tanımlarsak çok anonim olan dış dünyanın içeriye girişini önleyebiliriz.Sosyal uygulamalar, binanın fonksiyonu ve kullananların kültürel özelliklerine göre dıştan korunmanın derecesini belirler Kapının bu faydacı ve koruyucu rollerinin yanı sıra kapının çok anlamlı bir geçit olduğunu görürüz. Arkasında barındırdığı değerler, kapının kendisinde ve üzerindeki diğer elemanların yapısal karakterinde yansıtılmaktadır. Yaşam standartları neredeyse minimum olan toplumlarda bile giriş mekanına ve kapıya özel ilgi ve ek çaba verildiği görülür Bir yapı vardır. Bu yapının olağan olarak bir kapısı, kapının bir biçimi, açmak için bir kolu, kilitlemek için bir anahtar deliği vardır.Bunların hepsi dizisel ve dizimsel bir sıralanış sergilemektedir. Bu diziliş tüm kültürlerde ufak tefek değişikliklerle neredeyse aynıdır. Önünde durduğunuz açık bir kapı varsa girersiniz. Bu kapı kapalıysa basit olarak kapıyı tıklatırsınız ya da kapının bağlı olduğu duvarda bulunan bir zile basarsınız. Kapının çalınış biçiminde bir anlam yattığı gibi bu kapının çalınmasına izin veren kapı üzerindeki unsurların kompozisyonu da anlamlandırma açısından son derece önemlidir. İlkçağlarda kapılar, Anadolu Selçuklu Dönemi’nde kapılar, Saray kapıları, türbe kapıları, tapınak kapıları, kapı tokmaklarının anlatım biçimine ulaşırız. Bu düzlemde ortaya çıkan özellikler karakteristiktir, o bölgeye ve o bölgedeki belirli bir topluluğa aittir.