Ferforje Aksesuarlar

Ferforje aksesuarlar: Günümüzde de ferforje yatak başı, ferforje masa, sandalye, ferforje sehpa, ferforje avize, ferforje raf gibi ferforje aksesuarlar dayanıklı, estetik ve dekoratif özellikleri sebebiyle kullanılmaya devam edilmektedir. Uygun malzeme kullanımı ile uyum, denge ve.bütünlük yakalamayı başarmış ferforje karyola, ferforje kanepe, ferforje avize, ferforje masa, ferforje sehpa gibi ürünler sanat eseri değerindedir. Türk mimarisinde kullanılan ferforje aksesuarlara göstereceğimiz örneklerin başında eski bir aydınlatma aracı olan kandiller ve şamdanlar gelir. Şamdanlar ve kandiller mimari içinde hem aydınlatma hem de süsleme amacıyla kullanılan unsurlar olup, klasik formlara sahiptir.

Sanat eserleri, bir toplumun geçmişine ışık tutan en önemli sosyal hayat göstergeleridir. Geçmiş dönemlerin yaşantısı, sınıf yapısı, ekonomik düzeni, kültürel özellikleri, eğlence-yemek kültürü, yönetim tarzı, saray çevresinin alışkanlıkları vs. sanat eserlerinde ve bunlar üzerinde yapılan işlemecilikle çok rahat bir şekilde anlaşılmaktadır. Hem somut hem de soyut sanat örnekleriyle toplumların yaşam biçimini yansıtan kültürel miras örneklerinden olan süslemecilik kültür tarihi açısından da önem arzetmektedir. Türk Kültür Tarihinde, sosyal, iktisadî ve kültürel hayatın doruğu olarak kabul edilen Osmanlı Döneminde en fazla gelişme kaydedilen sanat dallarının başında süsleme sanatları gelir. Batı ve doğuyu birbirine bağlayan bir güzergâhta yer alması nedeniyle çağlar boyu farklı kültürleri içinde barındıran Anadolu’da zengin bir maddi kültürel birikim oluşmuştur. Bu birikim içerisinde konutlar önemli bir grubu oluşturmaktadır. Mimari özellikleri bakımından Anadolu’nun farklı yöreleriyle paralellikler gösteren konutlar, süsleme anlayışları yönüyle kendine özgü anlayış ve çözümleme çabalarıyla dikkat çekmektedir. Taş, ahşap, alçı, maden gibi farklı malzemeler üzerinde değişik tekniklerle oluşturulan süsleme ve aksesuarlar resmi sanat anlayışı dışında, halkın sosyal yaşamının da biçimlendirdiği ve yöresel olanın ağır bastığı bir sanatsal beğeniyi yansıtmaları bakımından önem taşımaktadır
[:en]

1930’lara kadar olan kentsel sınırlar içinde İstanbul’un hemen her semtinde bu tarzda yapılara rastlamak olasıdır.

Sarıyer, Yeniköy, Arnavutköy, Bakırköy, Yeşilköy, Kadıköy , Adalar Göztepe ve Erenköy gibi. Hattâ kimi yazarlar İstanbul Art Nouveau’sunu Erenköy üslubu olarakta adlandırmışlardır.

Sonradan Art Nouveau’nun örnek yapıtları olarak kabul edilecek olan illüstrasyonlar 1893’te tüm Avrupa’da okunacak olan “The Studio” adlı derginin ilk sayısında yayınlanmış ve mevcut sanat ortamını büyük oranda etkilemiştir.

Zarif dekoratif süslemelerin ön plana çıktığı, kıvrımların ve bitkisel desenlerin sıklıkla kullanıldığı bir alan olan ferforje aksesuarlar sanatsal ferforjenin en çok ortaya çıktığı alanlardan biridir.

59